Ks. Prałat Wojciech Bajda

                 

 

                         Krótki życiorys Ks. Prałata Wojciecha Bajdy


                 budowniczego Kościoła i twórcy Parafii Tarnów-Klikowa  

   

 

 

                Ks. Prałat Wojciech Bajda urodził się dnia 25 stycznia 1916 r. w Kurowie koło Bochni. Tam też w latach 1921 - 1927 uczęszczał
do Szkoły Podstawowej, a po jej ukończeniu poszedł do szkoły średniej, którą ukończył w 1935 r. zdaniem matury.

                Tego samego roku wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie i dnia 31 marca 1940 roku otrzymał święcenia kapłańskie
z rąk Ks. Biskupa Edwarda Komara.

                Zaraz po święceniach został przydzielony jako wikariusz do parafii Porąbka Uszewska. Był to czas wojny. Młody Ks. Wojciech zorganizował na plebani tajne nauczanie i wstąpił do Armii Krajowej otrzymując pseudonim "Czarny".

                W grudniu 1942 roku został przeniesiony do parafii Łęki Górne, gdzie dalej prowadził działalność przeciwko niemieckiemu okupantowi      w plutonie AK porucznika Kroka.

                W sierpniu 1945 roku został przeniesiony do parafii katedralnej w Tarnowie, a 15 sirpnia 1947 roku polecono mu zająć się Klikową,  wydzieloną z macierzystej parafii katedralnej. Przeniósł sie więc do Klikowej i zamieszkał w domu Państwa Anny i Stanisława Dychtoniów,a  już 19.10.1947 r. odprawił pierwszą Mszę św. w tymczasowej kaplicy mieszczącej sie w domu Państwa Kozińskich.
Tutaj z też zapadały ważne decyzje co do budowy nowego kościoła i funkcjonowania parafii.

 

 

s1 001

                Młody ks. Wojciech Bajda

 

 

 

                Budowę rozpoczął w imię Trójcy Przenajświętszej i Niepokalanego Serca Maryi dnia 26 czerwca 1948 r.

ScanImage004ScanImage006ScanImage005ScanImage007ScanImage003

sk4 002

Poświęcenie placu budowy kościoła

 

Całość budowy uwieńczyło pokrycie dachu 20.08.1949 r.

Dach kościoła

sk5 001

 sk6 002

 

                 Pierwsza Msza św. w nowym kościele została odprawiona przez Ks. Prałata 12.02.1950 r. po wcześniejszym, uroczystym przeniesieniu Najświętszego Sakramentu z kapliczki domu Państwa Kozińskich. Miłym akcentem tej uroczystości było zapalenie wiecznej lampki przez małego wtedy chłopca Kazimierza Kozioła: "Wczoraj wieczór, w asyście gromadki parafian przeniosłem z dotychczasowej kaplicy - z domu P. Kozińskiego Franciszka, Najświętszy Sakrament. Dziś rano 12.02.1950, mały chłopczyk Kozioł Kazimierz, s. Stanisława niesiony na rękach parafian od drzwi wejściowych, zapalił po raz pierwszy w kościele wieczną lampkę. Łzy radości, szczęścia i wdzięczności parafian zwilżyły posadzkę - beton kościoła. Odśpiewano Te Deum Laudamus. Chryste Panie nasz, kochamy Cię nad życie. Bądź z nami tu na zawsze i błogosław nam z tego miejsca" - tak pisał o tej chwili ówczesny administrator Ks. Wojciech Bajda.

 

 

                Dnia 27.08.1950 r. Ks. Biskup Jan Stepa dokonał poświęcenia kościoła.

 

Poświęcenie

            Tenże biskup ofiarował dla kościoła w Klikowej 3 relikwiarze:
- Św. Jana Nepomucena, który znajduje się na ołtarzu Matki Bożej Fatimskiej,
- Św. Wojciecha i Św. Jana Vianney"a, które znajdują się przy tabernakulum.

             15 maja 1951 r. rozpoczęto budowę wieży kościoła i ukończono 27 września tego samego roku. Równocześnie z budową wieży, wszystkie panny tutejszej parafii własnym kosztem położyły posadzkę w kościele, wykonaną przez Pana P. Polańskiego z Tarnowa. W tych pracach bardzo pomocny okazał się parafianin, który wyjechał do USA Pan Jan Gębala, fundując 10 ton cementu, o który w tym czasie było bardzo trudno.

 

           Dnia 7.07.1952 Ks. Biskup Jan Stepa kanonicznie eryguje parafię Tarnów-Klikowa.

 

               Tego samego dnia 7.07.1952 r. rozpoczęła się budowa plebani. Jesienią 19 października Ks. Infułat Dr Jan Bochenek dokonał poświęcenia obrazu Miłosierdzia Bożego, namalowanego przez artystę malarza, profesora Hyłę z Krakowa, którego ufundowała Pani Maria Dzioba. Dnia 22.08.1953 r Ks. Prałat otrzymnał od parafian klucze i mógł już zamieszkać na plebani przenosząc się od Pana Stanisława Dychtonia, u którego dotychczas przez 6 lat mieszkał. Za lata pobytu Ks. Bajdy,
Pan Dychtoń nie przyjął nżadnej zapłaty od parafii. 

               Dużym wysiłkiem finansowym zainstalowano w kościele 27-mio głosowe organy elektromagnetyczne wykonane przez Firmę Biernacki
z Krakowa, które dnia 16.10.1955 r., Ks. Biskup Karol Pękala uroczyście poświęcił. Tegoż roku parafianie ufundowali kielich, puszkę do przechowania Najświętszego Sakramentu i dużą monstrancję ze srebra, które zostały wykonane przez Pana Franciszka Batko z Krakowa. 15 sierpnia wprowadzono Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Obraz Matki Bożej namalowany na desce, złocony, z koronami ofiarowała Pani Maria Niepsuj.

Skan 33Na zdjęciu Ks. Biskup Karol Pękala i Ks. Wojciech Bajda

 

 

 

Komitet budowy kościoła

 

powołany dnia 19 października 1947 roku

 

Skan 16

Rząd dolny od prawej:Ks.Wojciech Bajda, Jan Kowal, Wojciech Czwórnóg, Stefan Rzeźnik, Jan Panek, Stanisław Małochleb

Drugi rząd od prawej: 1.Bronisław Pasieka, 2.Wilhelm Florek, 3.Stanisław Zając, 4.Czesław Bodnar?, 5.Karol Kania, 6.Ludwik Cierpich,
                                  7.Franciszek Koziński, 8.Stanisław Dychtoń, 9.Stanisław Pasieka, 10./?/, 11.Józef Kopeć, 12./?/, 13.Stanisław Kędryna

Trzeci rząd od prawej: 1.Feliks Setlik, 2./?/ 3.Wojciech Frodyma,  4.Ignacy Pecka, 5./?/

 

Komitet budowy3Komitet budowy1

              

 

 

 

               Intensywna praca przyczyniła się do powstania wielu chorób w wyniku czego nastąpił wylew krwi do mózgu, zapalenie opon mózgowych. Konieczna była operacja otrzewnej i wyrostka.
Ks. Prałat dnia 26.04.1958 r.trafił do szpitala a wrócił 30 lipca. Po powrocie Ks. Proboszcza ze szpitala wstawiono do kościoła nowe, dębowe ławki, które wykonał Pan Tadeusz Mróz z Tarnowa.


               1 sierpnia tego roku Ks. Biskup przydziela do pomocy pierwszego wikariusza Ks. Kazimierza Kosa z Jodłowej.

               W 1960 roku przerobiono w kościele okna prowizoryczne na stałe wstawiając filarki z kamienia pińczowskiego na koszt
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, a następnie wstawiono witraże, które wykonali bracia Paczkowie z Krakowa wedłu projektu artysty malarza
Pana Karwowskiego z Krakowa.


               Witraże w nawach bocznych przedstawiają następujących świętych:
- Św. Piotr, Św. Paweł, Św. Stanisław Szczepanowski, Św. Wojciech, Św. Cecylia,
- Św. Barbara, Św. Jadwiga Śląska, Św. Maria Goretti, Św. Stanisław Kostka i Św. Andrzej Bobola.


               Fundatorzy witraży w nawach:
- Panek Jan i Rzeźnik Stefan, Michalscy Józef i Agata, Maj Rozalia i Jakub, Klockowie, Szumlańscy, Jachym Maria i Paweł, Niepsuj A i A.,
  Bożek Michalina i Stanisław, Gajda Rozalia i Michał, Pochwatowscy Irena i i Stanisław, Zając Bronisława i Stanisław, Ciochoń Michalina i Józef,
  Mattoszowie Emilia i Józef, Koczwara Konstanty.


               Fundatorzy witraży w prezbiterium:
- Olga i Kazimierz Panek z USA, M. i Jan Niepsuj, Rozalia Wałaszek i Parafianie.

ołtarz

             25 czerwca 1961 r. Ks. Biskup Michał Blecharczyk udzielił pierwszej Komunii św. dzieciom przedszkolnym

 

kościół bez ogrodzenia


               Dzięki staraniom i zabiegom Ks. Kazimierza Kosa, tutejszego wikariusza oraz Rady Parafialnej, a zwłaszcza Pana Jana Panka, wykonano granitowe ogrodzenie wokół kościoła, które z przerwami rozpoczęły się 4 maja 1959 r. Kamienie zostały sprowadzone z Poronina, ze Szklarskiej Poręby a częściowo zbierane po polach wokół Tarnowa. Ostatecznie prace zakończono 25.06.1962 roku.

ScanImage05

               14 lipca 1962 roku ukończono i poświęcono grotę Matki Bożej na placu kościelnym. W  jej wnętrzu ustawiono figurkę Matki Bożej Niepokalanej czczonej dotychczas w kościele. Poświęcenia dokonał Ks. Prałat Wojciech Bajda.

 

Skan 14

Ks. Wojciech Bajda na tle powstającego ogrodzenia a wybudowanego kościoła i plebani

 

Kosc1 001

 

Wygląd wnętrz kościoła w 1963 r.

 

 

 

               Dnia 14 lipca ukończono i poświęcono grotę Matki Bożej na placu kościelnym, a do jej wnętrza wstawiono figurkę Matki Bożej Niepokalanej, która dotychczas czczona była w kościele. Poświęcenia groty dokonał sam Ks. Prałat Wojciech Bajda.

grota

Ważnym wydarzeniem było uroczyste poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Matki Bożej. Akty poświęcenia złożono w metalowej puszce na wielkim ołtarzu.


               Dużo radości dała parafianom konsekracja 3 dzwonów "Wojciecha" /fundowali ojcowie, "Marii" /fundowały matki/ i "Kazimierza" /fundowała młodzież/ w dniu 23.09.1962 roku. Czwarty dzwon, tzw. sygnaturkę ufundował Ks. Prałat. Po konsekracji wprowadzono w parafii następujący zwyczaj. Po śmierci kogokolwiek z parafian / z wyjątkiem małego dziecka do lat 8, niewierzących i niepraktykujących/ dzwonią wszystkie dzwony rano, w południe i wieczór oznajmiając o śmierci a parafianie w tym czasie odmawiają Anioł Pański i dodają Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i 3 razy Wieczne odpoczywanie za tego, który odszedł z parafii do wieczności.
Przy wyprowadzeniu zmarłego z kościoła na cmentarz dzwoni tylko największy dzwon.

2.07. 1962 roku parafia przeżywała prymicje ks. Juliana Bodnara - redemptorysty, który pochodził z naszej parafii, który urodził się dnia 20.08.1936 r. w Klikowej.

Ks. Bodnar

                                                                                    Zdjęcie z 1961 r. - kleryk Julian z mamusią

 

 

 

                Władza komunistyczna na wszelki możliwy sposób utrudniała życie i wszelkie inicjatywy Ks. Prałata. Każdy dzień przynosił przykłady wrogich działań komunistycznej władzy w Polsce. Dnia 20 maja / środa / 1964 r. pracownicy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tarnowie zabrali Ks. Prałatowi meble jako kara za niezłożenie władzom szkolnym sprawozdania z nauczania religii dzieci katolickich w kaplicy na plebani. Na miejsce zabranych meblim Ks. Prałat wstawił do swego mieszkania pniaki drzew jako cichy protest przeciwko krzywdzie doznawanej od władz państwowych.

 

sk4 001sk3 001

Ks. Bajda-klocki


 

 10 maja 1968 r. rozpoczęły się kolejne wielkie prace w kościele, a mianowicie: podniesiono prezbiterium o 3 stopnie i wyłożono lastrikiem ściany pod wieżą i filary a już 17.06.1968 r. artysta malarz Pan Łukasz Karwowski z Krakowa przystąpił do malowania świątyni, które ukończył 11.08. Również obrazy na ścianach kościoła są jego dziełem. Wszystkie złocenia wykonał artysta Antomi Czech z Krakowa. Rzeźby znajdujące się w głównym ołtarzu są dziełem artysty, Pana Bronisława Chromego z Krakowa, a zostały ufundowane przez Bronisławę i Stanisława Zająców zaś płyty przedstawiające Boleści  Serca Matki Bożej zostały ufundowane przez Panią Zofię Wrona i Państwa Kruglaków, a malowała na płytach paździerzowych Pani Alicja Wzorek z Krakowa. Ołtarz oraz marmurowa posadzka została wykonana przez inż. Tadeusza Biedę według projektu Profesora Wzorka, Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej - on również projektował wszystkie drzwi kościoła i ławy pdo ścianami. Kawalerowie parafii ufundowali nowe drzwi metalowe, przeszklone pod wieżą.

                W 1969 r. ojcowie ufundowali 4 dębowe konfesjonały według projektu Profesora Wzorka z Krakowa, a matki  Drogę Krzyżową namalowana na deskach lipowych 
przez atrystę Pana Łukasza Karwowskiego.

                W roku 1971 powstają dwa boczne ołtarze:
- Ołtarz Serca Pana Jezusa, w którym umieszczono obraz Serca Pana Jezusa ufundowany przez Panią Rozalię Wałaszek a namalowany przez Pana Łukasza Karwowskiego,

oltarze nspj
- Ołtarz Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, w którym umieszczono obraz Niepokalanego Serca NMP ufundowany przez dzieci pierwszokomunijne, a namalowany przez Panią Alicję Wzorek.  

oltarze
Godnym uwagi jest fakt powołania do życia Poradni Rodzinnej w parafii, która rozpoczęła działalność w pierwszą niedzielę adwentu 1972 roku. Pięknym wydarzeniem było złożenie ślubów wieczystych dnia 5.08.1973 roku przez Siostrę Danielę Mikuła - urszulankę. Prace przy kościele trwały nieprzerwanie a wielu ludzi organizowało się, by coś dla swojej parafii zrobić, przykładem tutaj mogą być kierowcy naszej parafii, ktorzy ufundowali i wykonali stalową koronkę na murze ogrodzeniowym kościoła. W tej pracy szczególnie się udzielali  Panowie Marian Kogut, Roman Frodyma, Roman Bogacz i Jan Stasiak.

Dnia 30.09. 1977 roku zmarł nasz rodak - Ks. Kanonik Ignacy Dzioba i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Klikowej w rodzinnym grobowcu w pobliżu kaplicy cmentarnej. Ks. Ignacy urodził się 20. 10. 1907 r., a w 1932 r. otrzymał święcenia kapłańskie.

Ks. Dzioba Kamienica 1935

                                 Kamienica 1935 rok - Ks. Ignacy Dzoba od lewej

 

Ks. Dzioba4

 

Ks. Dzioba3

Ks. Dzioba 2

1 czerwca 1978 roku, po ustawieniu rusztowań przez Pana Józefa Pisa, firma Pana Józefa Rapały z Ropy koło Gorlic przystąpiła do wykonania elewacji zewnętrznej kościoła.  Nasi parafianie Pan Józef Schab i Tadeusz Zając  wykonali wszystkie parapety z płytekn ceramicznych. Prace zakończono 10 sierpnia br. Cieniem kładzie się włamanie do kościoła w nocy z 3 na 4 czerwca 1978 - skradziono korale wiszące w gablocie przy figurze Matki Bożej.

ScanImage08

Tynkowanie

              Ks. Prałat poczynił odpowiednie starania i powiększył teren cmentarza gdzie zbudował kaplicę. Równocześnie przygotowywano plany pod budowę Domu Katechetycznego, i dnia 27 maja 1980 roku rozpoczął budowę Domu Katechetycznego po wcześniejszym wykonaniu wykopów do głębokości 4 metrów ze względu na to, że w tym miejscu było wysypisko śmieci.

Dom katechetyczny

 

ScanImage24

W pracach pomagała mlodzież szkół ponadpodstawowych

ScanImage25

22 sierpnia murarze Koza Stefan, Dychtoń Stefan, Schab Józef i Zając Tadeusz rozpoczęli budowę Domu Katechetycznego pod nadzorem Inż. Władysława Staszewskiego.

ScanImage23

Roboty ciesielskie wykonali Panowie: Pis Józef, Sorys Jan, Figaś Edward i inni

ScanImage26

Ostatecznie w grudniu 1981 roku ukończono budowę Domu Katechetycznego w stanie surowym.

26.02 1984 r. nadeszła do parafii smutna wiadomość o śmierci ks. Stanisława Pasieki, naszego rodaka, katechety w parafii pw. Św. Jadwigi w Dębicy. Ks. Pasieka wracał piechotą z Katechizacji Przedmałżeńskiej w Nagoszynie i został śmiertelnie potrącony na przejściu dla pieszych. Ks. Pasieka urodził się w 1914 roku, a święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r.

Wielkim wydarzeniem były prymicje Ks. Janusza Szczypki w niedzielę 1 czerwca 1980 roku.

prymicje

               Działalność materialna związana z organizowaniem duszpasterstwa to tylko wycinek jego pracy. Ks. Wojciech był gorliwym duszpasterzem, stąd pomyśł aby parafię podzielić na rejony, aby łatwiej było prowadzić wiele akcji w parafii.

               Kochał dzieci i sam przygotowywał je do I Komunii św.

 

W dniach od 22 - 30 maja 1984 r. wziął udział w pielgrzymce do Rzymu, gdzie Ojcu św. wręczył list parafian zapewniający o modlitwie w jego intencji.

ScanImage27

 Kolejnym, wspaniałym wydarzeniem były prymicje dnia 01.06.1986 r., kolejnego kapłana wywodzącego się z klikowskiej parafii, Ks. Andrzeja Pecki.

prymicje1prymicje2

               Oczkiem w głowie byli ministranci i bardzo się cieszył kiedy wielu ministrantów służyło do Mszy św. Mimo ogromnych trudności i ciężkiej pracy nigdy nie narzekał.

Skan 13

               Cieszyło go, że rozwija się i rośnie nowe dzieło Boże, a spotykane krytyczne uwagi czy przykrości, których wiele doznał od niektórych parafian umiał ofiarować Bogu i Matce Najświętszej.

Skan 34

Rok 1990 - jubileusz 50-lecia kapłaństwa. Msza św. kolegów rokowych /Ks. Prałat czwarty od lewej/

 

 Skan 35

a po wspólnej Mszy św. pamiątkowe zdjęcie /Ks. Prałat pierwszy od lewej/

 

 

               W roku 1991 złożył rezygnację  ze stanowiska proboszcza zostając w parafii, służąc  posługą w kościele i konfesjonale.

sk7 001

               S. Zofia przygotowała śpiewane życzenia Ks. Prałatowi z okazji imienin - kwiecień 1996 r.

sk8 001

 

 

Ks.Prałat 09

                                                                     Dnia 15.08.1996 r. po powrocie ze szpitala

 

 

Skan 06                         List napisany przez Ks. Prałata niedługo przed śmiercią

 

 

Zmarł dnia 4.12.1997 roku a pogrzeb odbył się dwa dni później.

 

Skan 11

Skan 12

                Parafianie pamiętają swojego byłego proboszcza czego dowodem jest wymienianie Ks. Prałata w wypominkach obok bliskich zmarłych. W 5 rocznicę śmierci dnia 4.12.2002 r. nastąpiło poświęcenie i odsłonięcie pomnika-tablicy upamiętniającej Wielkiego Kapłana.

               W 17 rocznicę śmierci postanowiłem stworzyć zakładkę na stronie internetowej parafii, gdzie będziemy gromadzić wszelkie materiały, które zachowały się do tego czasu, a obrazujące wielkość Ks. Prałata. Na prawo od wejścia do kościołas powstaje natomiast kącik pamięci poświęcony
Ks. Prałatowi.

 

Składam serdeczne Bóg zapłać Parafianom, a szczególnie:

Pani Marii Figura i PanuWacławowi Golcowi

za udostępnienie materiałów źródłowych dotyczących historii życia Ks. Prałata Wojciecha Bajdy

i tworzącej się parafii Tarnów-Klikowa.

 

 

Pamięc o Wielkim Kapłanie jakim był Ks. Prałat Wojciech Bajda jest wciąż żywa

czego dowodem są życzliwe wspomnienia:

 Wspomnienia2

Wspomnienia

 

Skan 28Skan 29

 Skan 30

 Skan 31Skan 32