Kapłani parafii Tarnów-Klikowa

KSIĘŻA PRACUJĄCY W PARAFII

TARNÓW - KLIKOWA

 

PROBOSZCZ - Ks. Wojciech Bajda

28.09.1947 - 13.07.1991

 

- Ks. Kazimierz Kos              - 01.08.1958 - 31.07.1962
- Ks. Kazimierz Nowak         -  01.08.1962 - 30.09.1966
- Ks. Jan Chajec                     - 01.10.1966 - 30.06.1970
- Ks. Tadeusz Szkaradek       -  01.07.1970 - 31.08.1970
- Ks. Józef Gawron                -  01.09.1970 - 30.06.1973
- Ks. Stanisław Gibała           -  30.06.1973 - 30.01.1975
- Ks. Antoni Kocoł                -  01.02.1975 - 28.06.1978
- Ks. Jan Wójcik                    -  30.06.1978 - 28.06.1979
- Ks. Czesław Litak               -  30.06.1979 - 30.06.1981
- Ks. Andrzej Klimek            -  01.07.1981 - 20.06.1983
- Ks. Jan Knutelski                -  27.06.1983 - 31.01.1984
- Ks. Julian Gancarz               -  30.01.1984 - 13.07.1991

 

PROBOSZCZ - Ks. Julian Gancarz

14.07.1991 - 14.08. 2010


- Ks. Jacek Miszczak             -  22.08.1992 - 25.08.1996
- Ks. Dariusz Jankowski        -  26.08.1996 - 09.08.1998

- Ks. Paweł Duda                  -  10.08.1998 - 26.08.2001
- Ks. Michał Osak                  -  21.08.2001 - 26.08.2004
- Ks. Tomasz Badyla             -  27.08.2004 - 11.02.2005
- Ks. Stanisław Serafin          -  12.02.2005 - 25.08.2006
- Ks. Grzegorz Kurczyna       - 26.08.2006 - 25.08.2009

- Ks. Marian Seruś                 -  26.08.2009 - 25.08.2010

 

PROBOSZCZ - Ks. Tadeusz Wiszniewski

15.08.2010 -


- Ks. Józef Partyka                -  26.08.2010 - 26.08.2011
- Ks. Roman Tabor                -  26.08.2011 - 31.08.2016
- Ks. Marek Paździo              -  31.08.2016 - 31.10.2016
- Ks. Mateusz Wójcik            -  26.08.2017 -

 

KSIĘŻA POMAGAJĄCY W PARAFII

 

- Ks. Leszek Stręk                 - 11.11.1997 -

- Ks. Dariusz Mikowski         - 01.08.2016 -