Czym jest Akcja Katolicka

" Pragnę wezwać wszystkich kapłanów aby bez obaw przyjmowali w swoich parafiach Akcje Katolicką i jej działalność.
W niej bowiem będą mogli znaleźć nie tylko cenna i skuteczną pomoc, lecz także zrozumienie i przyjaźń, oraz bogactwo płynące z dzielenia się darami duchowymi każdego członka wspólnoty " Jan Paweł II
 
Czym jest Akcja Katolicka ?
 
Jest Stowarzyszeniem Katolików świeckich , świadomych swej współodpowiedzialności za rozwój Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią kościelną. 
Celem Akcji Katolickiej jest pogłębienie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy Katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Cele te realizują m.in poprzez pogłębianie życia religijnego , moralnego , intelektualnego i kulturowego , zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych Kościoła, a zwłaszcza reagowanie na zagrożenia wiary i moralności chrześcijańskiej.
 
Działalność w Parafii
 
Z inicjatywy Parafialnej Rady Duszpasterskiej pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w 1996r .
W 1998r ks. Biskup Tarnowski Wiktor Skworc erygował dekretem 
" Oddział Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej " w Tarnowie - Klikowej
Prezesem został p. K Augustyński
 
Od 2001r w skład zarządu przedstawia się następująco:
 1. Kobos Maria - prezes
 2. Kozioł Urszula - v-ce prezes
 3. Kowalik Anna - v-ce prezes
 4. Kobos Anna - skarbnik
Cele Akcji Katolickiej : 
 
 • uzgodnienie wspólne z ks. proboszczem działań koniecznych dla wspólnoty parafialnej i środowiska
 • rozpoznawanie i realizowanie zadań zgodnie z bieżącym rokiem liturgicznym , programem duszpasterskim
 • działanie na rzecz kształtowania i propagowanie kultury religijnej osób wierzących
 • formacja osobista i wspólnotowa , modlitwa, wykłady itp  
Jeśli pragniesz:
 
 • wziąć odpowiedzialność za rozwój Kościoła  we współpracy z hierarchią 
 • umocnić wiarę, zbliżyć sie do Chrystusa, uświęcić swe życie 
 • pogłębiać wieź z parafią przez bezinteresowną służbę swoimi talentami  i doświadczeniem 
Możesz to osiągnąć w Akcji Katolickiej