Dokumenty potrzebne do Sakramentu Małżeństwa

1/ Nowożeńcy:
- aktualne świadectwo Chrztu świętego (ważne 3 miesiące do spisania protokołu przedślubnego)
- dowody osobiste
- świadectwo Bierzmowania oraz Pierwszej Komunii świętej
- świadectwo z katechizacji z ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej ( może być ksero)
- zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim
- zaświadczenie z Poradnictwa Rodzinnego
- dokumenty z USC, gdy ślub ma być konkordatowy (ważne są 3 miesiące od daty wystawienia)
- gdy narzeczeni nie mieszkają w naszej parafii (oboje), to zezwolenie na spisanie protokołu przedmałżeńskiego oraz na ślub w naszej parafii, z parafii narzeczonej lub narzeczonego
- spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej co najmniej 3 miesiące przed zamierzoną datą ślubu

2/ Świadkowie:
- dowody osobiste
- ukończony 18 rok życia
- wskazane by przystąpili do Spowiedzi św. i Komunii św.