Powołania z naszej parafii

S i o s t r y   Z a k o n n e

 

Janina  P i s, ur. 16.05. 1933 w Tarnowie.
           Należy do Zgromadzenia Sług Jezusa.
           Aktualnie zamieszkała w Bukowinie Tatrzańskiej, ul. Długa 10

Krystyna  M i k u ł a, ur. 13.07.1947 r. w Tarnowie.
           Należy do Zgrom. Urszulanek Unii Rzymskiej – imię zakonne „Daniela”.
           Aktualnie zamieszkała: ul. Bema 13, 33-100 Tarnów

Teresa D y a k o w s k a, ur. 06.04.1952 w Drogomyślu.
           Należy do Zgromadzenia Urszulanek Unii Rzymskiej.
           Aktualnie zamieszkała w Polanicy Zdroju.

Maria  C y z, ur. 16.09. 1961 r. w Tarnowie
         Należy do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy
         Niepokalanie Poczętej – imię zakonne „Bogna”.
         Aktualnie zamieszkała: ul. Św. Ducha 2, 33-300 Nowy Sącz, tel. 18 44 22 555

Magdalena  W i e l g u s, ur. W 1982 r. w Tarnowie.
           Należy do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii
           Zagranicznej – imię zakonne „..”.
           Aktualnie zamieszkała w Tarnowie, ul.Katedralna

 

K s i ę ż a   Z a k o n n i

 

Julian  B o d n a r, ur. 20.08.1936 r. w Tarnowie.
           Należy do Zgromadzenia Księży Redemptorystów.
           Aktualnie pracuje na parafii w Danii.

 

Andrzej A u g u s t y ń s k i, ur. 04.05. 1963 r. w Tarnowie.
             Należy do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Św. Wincentego a Paulo.    
             Aktualnie zamieszkały w Krakowie, ul. Długa 42

 

K s i ę ż a   D i e c e z j a l n i

 

Janusz  S z c z y p k a, ur. 02.08.1955 r. w Tarnowie.
             Aktualnie pracuje jako proboszcz i kustosz Sanktuarium
             Matki Boskiej Przydonickiej w Przydonicy.

Andrzej  P e c k a, ur. 30.11.1959 r. w Tarnowie.
             Aktualnie pracuje jako proboszcz parafii Muchówka.