KALENDARIUM WYBORÓW

 

RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

w roku 2017

 

do 7 października (sobota)     – proces zgłaszania kandydatów (rozpoczęcie najpóźniej 15 września)

 

8 października (niedziela)       – podanie do wiadomości publicznej nazwisk kandydatów

 

15 października (niedziela)     – WYBORY Rady Duszpasterskiej

 

REGULAMIN WYBORU

 

RAD DUSZPASTERSKICH W DIECEZJI TARNOWSKIEJ

 

 

 

  1. 1.Kandydatami na członków do Rad Duszpasterskich są pełnoletni (tzn. liczący przynajmniej 18 lat) katolicy, którzy przyjęli Sakrament Bierzmowania, czynnie uczestniczą w życiu wspólnoty wiernych i są znani z zasad życia zgodnego z etyką katolicką.
  2. 2.Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim pełnoletnim członkom danej wspólnoty parafialnej lub wspólnoty działającej przy kościele rektoralnym.
  3. 3.Przy wyborze członków Rady, jej przewodniczącego i wiceprzewodniczącego należy zachować zasady ogólne zawarte w statucie Rad Duszpasterskich. Regulamin niniejszy stanowi uściślenie tych zasad.
  4. 4.Wybór członków Rady dokonuje się jednocześnie w całej diecezji w terminie określonym przez Biskupa Diecezjalnego.

 

4.1.           Miesiąc przed wyborami rozpoczyna się proces zgłaszania kandydatów na członków Rady. Nazwiska kandydatów są przekazywane w formie pisemnej Proboszczowi lub Rektorowi Kościoła. Lista kandydatów zostaje zamknięta tydzień przed wyborami.

 

4.2.          Liczba zgłoszonych kandydatów musi być większa od liczby miejsc do obsadzenia w wyniku wyborów. Jeśli ogół wiernych nie zgłosi należytej liczby kandydatur, listę kandydatów należy uzupełnić w wyniku konsultacji przeprowadzonej przez osoby należące do Rady z urzędu.

 

4.3.          Jeśli w dużych ośrodkach miejskich zgłoszonych zostanie wielu kandydatów, aby zapewnić skuteczność wyborom należy ograniczyć się do podania powtarzających się najczęściej nazwisk kilkunastu kandydatów. Górną granicę przyjętych kandydatur obliczamy wówczas kierując się zasadą, aby na każde miejsce wymagające obsadzenia w wyniku wyborów przypadało nie więcej niż dwóch kandydatów.

 

4.4.          Tydzień przed wyborami Proboszcz lub Rektor kościoła informuje wszystkich wiernych o nazwiskach zgłoszonych kandydatów. Listy zawierające te nazwiska zostają udostępnione wszystkim wiernym aż do dnia wyborów włącznie. Każda lista zawiera następujące informacje o kandydacie: imię, nazwisko, data urodzenia, zawód, aktualne miejsce zamieszkania.

 

  1. 5.W przypadku powstania konfliktu lub uzasadnionych wątpliwości, czy dana osoba może kandydować do Rady Duszpasterskiej, sprawę rozstrzyga Kuria Diecezjalna zaś same wybory odbywają się w późniejszym terminie po wyjaśnieniu wszystkich kontrowersji.
  2. 6.W dniu wyborów karty wyborcze z nazwiskami kandydatów albo składa się na tacę bezpośrednio po Mszy Św. bądź też składa się do urn wyborczych w odpowiednim pomieszczeniu parafii lub rektoratu. Podliczenia głosów dokonuje specjalna Komisja Wyborcza złożona z 2-5 osób wyznaczonych przez miejscowego duszpasterza.
  3. 7.Każdy z głosujących ma obowiązek podania nazwisk dwóch różnych kandydatów na swej karcie wyborczej. Jeśli na kartach tych znajdują się więcej niż dwa nazwiska, tylko dwa pierwsze nazwiska uwzględnia się przy podsumowywaniu wyników wyborów. Jeśli na karcie wymienione jest dwukrotnie nazwisko tej samej osoby, głos jest ważny, ale liczy się tylko jako jeden głos oddany na danego kandydata.
  4. 8.Głosy oddane na kandydatów, którzy wcześniej nie znaleźli się na liście osób zgłoszonych do kandydowania, są uznane za nieważne.
  5. 9.Ogłoszenie wyników wyborów oraz pełnego składu Rady następuje po upływie tygodnia od dnia wyborów.

 

10.W przypadkach uzasadnionych zastrzeżeń co do formalnej poprawności przeprowadzonych wyborów można składać w ciągu dwóch tygodni odwołania w Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

  1. 11.Po ogłoszeniu nowych wyników wyborów nowowybrane Rady podejmują swe funkcje i automatycznie przestają funkcjonować wybrane we wcześniejszym okresie Rady Duszpasterskie. Gdyby okazało się, że racje duszpasterskie przemawiają za utrzymaniem kadencji wcześniej Rad wybranych oraz za odłożeniem tym samym nowych wyborów, zgodę na to może wyrazić Biskup Diecezjalny.

 

       + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI

 


 

Oficjalnie żegnaliśmy lato .......

 

chociaż pewnie każdy by chciał by ono

 

dalej z nami zostało ......

 

 

 IMG 2135

Nad przebiegiem całego programu czuwała Pani Wanda Wojtanowska

- redaktor diecezjalnego radia RDN Małopolska

 DSCF5025

Festyn rozpoczął się wniesieniem wieńca żniwnego przy udziale starostów uroczystości:

Pani Haliny Haj i Pana Wiesława Brosza

 

 

 

 

IMG 2155

 

DSCF5030

Głównym gościem festynu był

3-krotny minister zdrowia - Pan Doktor Andrzej Kosiniak-Kamysz

DSCF5032

W głębi od lewej główni sponsorzy Pan Leszek Wójcik prezes firmy Les-Drób z Niedomic z małżonką

i Państwo Kosiniakowie z Tarnowa

 

DSCF5037

 

 

IMG 2136

 Miłym akcentem był występdzieci przedszkolnych i ze szkoły podstawowej

 IMG 2142

 

IMG 2158

 zaś na zapleczu był plac zabaw dla dzieci ......

 

IMG 2162

 

IMG 2220

                          dużą atrakcją dla dzieci było malowanie twarzy

IMG 2177

 IMG 2226

      były też zabawy i konkursy dla dzieci

IMG 2175

IMG 2198

 

 

IMG 2151

IMG 2204

IMG 2202

IMG 2215

 

cieszymy się, że w naszej parafii istnieje zespół ludowy "Klikowianie",

który działa bardzo aktywnie w szerokiej okolicy

 

IMG 2178

DSCF5043

DSCF5051

 

IMG 2221

 

IMG 2150

Zebyśmy mogli odpoczywać i bawić się to wielu naszych parafian

musiało się bardzo trudzić obsługując miejsca sprzedaży smakołyków

IMG 2174

 

IMG 2159

 

IMG 2170

IMG 2172

IMG 2193

DSCF5049

DSCF5034

DSCF5056

DSCF5040

od początku i prawie do końca programu festynu towarzyszył

nam bardzo przyjemnie grający zespół rodzinny Państwa Pecków z Klikowej

IMG 2156

 

 również Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela wraz z żoną

 zaszczycił nas swoją obecnością

 IMG 2183

 

IMG 2213

IMG 2186

IMG 2210

                         gościliśmy zespół weokalno-instrumentaly z Dębicy,
 

                      w którym występowała nasza parafianka Karolina Pocica

 

IMG 2231

                         z piosenką religijną wystąpił zespół z Nowego Wiśnicza

 

a przed samą zabawą taneczną wystąpił zespół znany z audycji radiowych "Jodłowianie"

 

 DSCF5060

 

a potem była zabawa ................ szkoda, że cie nie było :))))))))))

 

                           ZAPRASZAMY ZA ROK :)))))))